PÉCSVÁRADI ÉPÍTŐ ÉS KERESKEDELMI KFT.

7720 Pécsvárad Ipartelep 1.

Zengővárkony református templomának felújítása

A Mecsek keleti vonulatában fekvő Zengővárkony sorsa, fejlődése egybefonódik a református gyülekezet és a templom történetével. Történeti vizsgálataink alapján megállapítható volt, hogy a település 1015-ben már egy korábbi nevén (Várkony) ismert volt. A kálvinista vallású lakosság jelenlétére vonatkozóan 1688-tól vannak hiteles adatok. A falu fénykorát az 1850-es években élte. Ebben az időszakban a 824 fős lakosságból 668 fő református vallású volt.


PÉCSVÁRADI ÉPÍTŐ ÉS KERESKEDELMI KFT.

7720 Pécsvárad, Ipartelep 1.
Tel:06-72/465-061 Fax.:06-72/466-366 Mobil: +36-20-326-1749
email: pvekkft@dravanet.hu

HÁZÉPÍTŐK BOLTJA

7720 Pécsvárad, Ipartelep 1. Tel:06-72/465-048 Fax.:06-72/466-366 Mobil:70/850-9948

Copyright © 2015, Pécsváradi Építő és Kereskedelmi Kft. Minden jog fenntartva.